Henrik Hass

Psykoterapi København – Østerbro

Krise og udvikling

Psykoterapi er støtte til at rumme en særlig vanskelig situation . Inspiration til at finde nye kræfter. Inspiration til at løfte blikket og se mennesker og skønhed.

Temaer

Grundtemaet i psykoterapi er oftest fejlslagen kommunikation i familien. Her ligger baggrunden for skam, ensomhed, manglende selvtillid og svigtende livsmod. Dette er ofte stærkt forstyrrende, men giver så på den lange bane mulighed for at afdække personlighedens egentlig styrke. Den særlige problemstilling, der driver et menneske i psykoterapi, vil oftest glide i baggrunden i takt med at den slumrende omsorgsfulde og stærke personlighed vinder frem.

“Alle mennesker skulle have mulighed for et par gange i livet at sidde nogle timer med en god psykoterapeut” – anonym

 Henrik Hass

Veje i psykoterapi

Samtale og fordybelse. Drømmearbejde. Tegne – maleterapi. Krop, følelse, sprog og bevidsthed. Analyse af livsmønstre. Meditation. Situationsspil. Æstetisk fordybelse. Stilhed og forundring

 

 

Henrik Hass

Psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet
BA Religion & Filosofi