Psykoterapi

Henrik Hass

Det virksomme i terapi er den fortrolige samtales evne til at inspirere personlig vækst. Vanskeligheder vil synes mindre tyngende, når dybere selvindsigt og personlig integritet danner fundament i personligheden.

Samtalekuren er den mest grundlæggende og effektive psykoterapeutiske behandling. Og det er en videnskabeligt begrundet behandling med varig gavn. Den anerkendende udviklende samtale kan bringe et menneske bedre i kontakt med sig selv. I det mere grundlæggende anerkendende møde med sig selv vil mennesket også møde sin livslyst og energi. På denne måde udvikler et menneske sig ud af det begrænsende. 

I den udstrækning det passer ind i forløbet tegner vi drømme og følelser, lytter til kroppens kommentarer, vi undersøge skønhed i kunst, natur og virkelighed, vi arbejder med små øvelser i meditation og sansning af vigtige stemninger og fornemmelse i situationen. Ligesom det vanskelige griber hele livet, vil behandlingen berøre hele livet og den dybere selvopfattelse.

Depressive tilstande

Ved depressive tilstande vil vi søge at finde de særlige områder af indre lethed og frihed. Vi vil lytte til det ubevidste der ofte kan udpege kilder til ny livskraft.  Du lærer se meningen i det tunge og belastende i livet, så der opstår en livsudviklende selvindsigt. I behandling af depressive tilstande kan skønhed spille en særlig vigtig rolle hvad enten det er musik, billeder, hændelser, landskaber, lyrik eller personer.  Alt efter stemning og muligheder arbejder vi med drømme og fordybende samtale, kropstilstande og mindfulness, dynamisk tegneterapi og meget mere.
Læs mere

Angst

Angst er ikke en sygdom i sig selv, men skyldes hovedsagligt stærke tilbageholdte følelser som vrede, raseri, dyb sensitivitet, indestængt sensualitet, begær og livslyst. Følelser der naturligt udfoldet vil nære personens almindelige sunde livsudfoldelse.  Angstens kræfter har en rationel baggrund. Gennem samtaleterapi kan vi tage toppen af angstens intensitet og nå til en dybere forståelse af følelserne og deres oprindelse. Vi kan lade disse i sig selv sunde kræfter i personligheden virke ud fra deres oprindelige livsudfoldende potentiale.
Læs mere

Stress og nedslidning

Stress og nedslidning behandles i krisefasen med afklarende her-og-nu samtaler, ro, afspænding og lette fysiske øvelser. Vi arbejder med at finde dine særlige energikilder, gode minder, hemmelige drømme og nære relationer. Vi arbejder med evnen til at stå ved sig selv, at insistere på grænser der værner om dine energikilder. I forløbet arbejder vi med din personlige historie for at sætte værn om din særlige sårbarhed.
Læs mere

Sorg

Tabet af den livsenergi der var i kommunikationen med den tabte kan gendannes, dels ved gendannelse af kommunikation med den afdøde i en afklaret erindrende form der kan give rum til uafsluttede samtaler og dels gennem en ny livgivende kommunikation som udvikles i samtaleterapien. Den livsenergi, der var i kommunikationen og nærværet med den anden, kan gendannes, dels ved gendannelse af kommunikation i en afklaret erindrende form og dels gennem evnen til ny livgivende kommunikation som udvikles i samtaleterapien.
Læs mere

Livskrise

Livskrise vil meget ofte have at gøre med overgange mellem livsfaser. Krise i overgangsfaser vil meget ofte have adresse tilbage i livet. I overgange i livet vil der ofte være er særlig åbenhed ind i personligheden. Hvis der usikkerhed i personlighedens fundament kan det komme frem i livsovergange og gøre processen vanskelig. Til gengæld er der en særlig mulighed for at arbejde med dybere niveauer i personligheden. Ved livskrise med adresse langt tilbage i livet, vil der arbejdes med drømme, introspektion og samtaler, der nærmer sig de tider og erindringer, der har haft afgørende betydning. Behandling er ofte en udvikling af elementer af personligheden der kan ligge langt tilbage i livet. For at få forbindelse til det tabte arbejder vi med drømme, kropstilstande, rollespil, meditation og energiøvelser.

En kybernetisk psykologi

Kybernetik kender vi bedst fra computerteknik. Men kybernetikken har fra sit udgangspunkt i 1940’erne haft både en teknologisk og en humanistisk side. Kybernetik er i sin grund en teori, der gør det muligt at forstå menneskets meget rige kommunikation – ikke mindst i terapi. Hvordan vi hele tiden velordnet og kreativt kommunikerer på flere niveauer. Hvordan vi ved og forstår meget mere end vi tror.

I min artikel Den nødvendige kompleksitet  i bogen Det ubevidstes potentiale fortæller jeg om kybernetikkens tilblivelse og hvordan kybernetik kan give gode bud på på et tidssvarende menneskesyn, der fastholder klassiske humanistiske værdier.

Vedfelt Instituttet – 30 års forskning i samtale, krop og bevidsthed

De terapeutiske  grundtanker i mit arbejde ligger i tråd med Vedfelt Instituttets udvikling af den kybernetiske psykologi. Jeg kan varmt anbefale at man besøger Vedfelt Instituttets hjemmeside, hvor der er rig mulighed for at læse ind i tanker og praksis. Endvidere kan man besøge Vedfelt Instituttets facebookside.

Litteratur

Væsentlige bøger er Vedfelts Ubevidst Intelligens og Drømmenes Dimensioner.  Hertil lægger sig Det ubevidstes Potentiale, der er skrevet af terapeuter uddannet på Vedfelt Instituttet.  I mit bidrag kan du læse mere indgående om mit syn på psykologi, menneskesyn, terapi og samtalens dimensioner.