Angst

Hvad er angst?

tæpper psykoterapi Henrik Hass

Angst er generelt tilstande med en truende følelse af selvtab som kan grænse til følelse af dødsnærhed. Angsten kan være en panisk ud-af- sig selv følelse eller en mere stille forsvinden væk. I alle tilfælde vil personen miste sin almindelige hverdagsfornemmelse af sig selv, og en fornemmelse af at miste kontakten til sig selv.

Angst skyldes hovedsagligt stærke tilbageholdte følelser som vrede, aggressivitet, raseri eller had, men kan også være indestængt sensualitet, livslyst og fastfrosset livsudvikling. De indestængte følelser har en så voldsom kraft at de kan ’vælte’ personligheden. Angst vil ofte skyldes at den indre udviklingskraft ikke kan folde sig naturligt ud.

Hvordan behandles angst?

Da angst har oprindelse i en i øvrigt sund livsudfoldelse, er det vigtigt at angst betragtes som en vej til forståelse af hvem man er. Angstens kræfter har en rationel baggrund. Gennem samtaleterapi kan vi nå til en forståelse af kræfternes oprindelse og vi kan lade disse i sig selv sunde kræfter i personligheden virke ud fra deres oprindelige kreative udviklende potentiale.

Moderne samtaleterapi imod angst

Mennesket er grundlæggende et samtalende væsen. Vi fører samtaler med os selv på mange niveauer og ligesådan med mennesker omkring os. Ved angst bliver vi ofte fanget i et aflukke uden kontakt til andre og med meget ubehagelig kontakt til os selv. Derfor er samtaleterapi særlig vigtig når det drejer sig om angst. For at reducere angsten vil vi gennem samtaler søge de sammenhænge i dit liv hvor der er livslyst, som du gerne vil folde ud, og vrede der ikke har fået lov til at komme til orde. Vi vil udfri de stærke følelser og den stærke livslyst, der er spærret inde.

Samtalen, kan lede os gennem livshistorien, gennem dine natlige drømme, følelser og kropslige tilstande. Tidligere livsdrømme og relationer der har haft særlig betydning. Behandlingen er individuelt tilpasset til dig. Den går nænsomt frem, respekterer din sensibilitet og eftersporer dine særlige muligheder. I den udstrækning det passer ind i forløbet, bruger vi at tegne drømme og følelser, at undersøge skønhed i kunst og virkelighed, meditation og musiklytning. Ligesom angsten griber hele livet, vil behandlingen kunne omstrukturere hele livet og selvopfattelsen.

Angst kan betragtes som en meget kraftfuldt udtryk for at der er noget galt i de mere fundamentale kræfter i personligheden. I takt med at mennesket begynder at forstå angstens motorer vil der vise sig meget vigtige billeder af, hvem man er. Gennem arbejdet med sin angst vil angsten langsomt miste sin magt og en grundlæggende udvikling i personligheden kan folde sig ud.