Depression

Hvad er depression?

I en depression er vi låst fast i et meget reduceret billede af os selv. Ofte vil meget stærke følelser ligge til grund for depressive tilstande, følelser det har været svært at rumme, og som det har været svært at give udtryk for. Ved blokeringen af de dybere følelser, mister vi kontakten med os selv og vi mister langsomt vores livsenergi. Blokering af den biologiske vitalitet eller livsenergi er den ultimative måde at eliminere vanskelige følelser. Men det resulterer i et skyggeliv med depressive tilstande eller reelt invaliderende depression.

Hvordan behandles depression?

Den bedste behandling er samtaleterapi, der er i stand til at arbejde med hele mennesket. Din livslyst er reduceret af grunde, der kan efterspores og opløses. Et egentlig virksomt arbejde med depression handler om at komme bedre i kontakt med sig selv, om at blive klogere på sig selv, sin historie og sine livsmuligheder. Depressive tilstande behandles gennem samtaler, der bringer dig i kontakt med dig selv på et dybere plan. Stedet hvor dine livskilder og din livslyst og dine resurser kan vækkes. Der bor en livslyst i ethvert menneske uanset hvor fjernt den kan synes. Ved depressive tilstande er samtaleterapi en videnskabeligt efterprøvet metode.

Moderne samtaleterapi imod depression

I samtalerne vil vi søge de sammenhænge i dit liv hvor der er livslyst og de sammenhænge der låser livslysten. Samtalen, kan lede os gennem livshistorien og din nuværende situation, gennem dine natlige drømme, følelser og kropslige tilstande. Tidligere livsdrømme og særlig vigtige relationer. Behandlingen er individuelt tilpasset til dig. Den går nænsomt frem, respekterer din sensibilitet og eftersporer dine særlige muligheder. I den udstrækning det passer ind i forløbet bruger vi at tegne drømme og følelser, at undersøge skønhed i kunst, natur og virkelighed, meditation og musiklytning. Ligesom det depressive griber hele livet, vil behandlingen arbejde med hele livet og selvopfattelsen.

Depression er i langt overvejende grad ikke en biologisk sygdom, men en tilstand i menneskets evne til at kommunikere sin livslyst til sine omgivelser. En mangel på kommunikation der ofte går helt tilbage til den tidlige barndom og langsomt udvirker en reduktion i det biologiske energisystem.

Derfor er samtalekuren den mest grundlæggende og effektive behandling. Den anerkendende udviklende samtale kan bringe et menneske bedre i kontakt med sig selv. I det mere grundlæggende anerkendende møde med sig selv vil mennesket også møde sin livslyst og energi. Og det er en behandling med varig gavn.