Moderne samtaleterapi

Når mennesker fordyber sig i egentlig samtale vil der meget hurtigt indtræffe følelsesmæssige helende tilstande imellem de to. Den moderne samtaleterapi søger at optimere denne tilstand af fordybende heling.

I samtalen søges en balance mellem målrettet undersøgelse af de vanskeligheder, der ønskes hjælp til og en åbning ind i det åbne helende potentiale imellem mennesker i samtale. Genopdagelsen af samtalens potentiale hænger sammen med forskningen i ubevidst intelligens.

Der er to hovedresultater i forskning af ubevidst intelligens. Grundlæggende er der en stor del af vores dagligdag der opfattes gennem forskellige ubevidste optikker der regulerer de enorme mængder information vi modtager og sorterer og regulerer den viden der er relevant efter de behov vi står i.

Det andet hovedresultat af forskningen er hvordan vi i samtaler er i stand til at øge vores adgang til det ubevidstes særlige evne og impuls til at se muligheder og løse problemer. Ofte med et overraskende suverænt blik på ellers meget vanskelige situationer. Forskning i ubevidst intelligens igennem de sidste 20 år har vist, at fordybende samtaleterapi i højere grad skaber varige resultater i forhold til kognitiv korttidsbehandling.

Vedfelt Instituttet har hen over de sidste 30 år forsket i terapi, der tager udgangspunkt i det ubevidstes kreativitet i den helende samtale. Man kommer i kontakt med det ubevidstes udtryksform ved i videst muligt omfang at have opmærksomhed på samtalens mange dimensioner – sprogets dimensioner, ordenes dybde, billeder og metaforer, fortællingens lag, gestik og bevægelse, følelsernes mange niveauer og kroppens tilstande.

Det vil sige at samtalen får mulighed for at komme ud af spændetrøjen og virkelig blive rummelig. Dette giver mulighed for at se mere nuanceret på sig selv og være åben for muligheder og løsninger, der har ikke har kunnet udtrykkes. Samtalens engagement af det ubevidste faciliterer tiltrædelse af et nyt niveau i personligheden med et nyt selvbillede, der giver nye perspektiver. Perspektiver hvor vanskeligheder kommer til at ligne afsæt til nye livsmuligheder.