Sorg

Hvad er sorg?

Sorg er vores betegnelse for de følelser og tilstande vi lever i, når vi har tabt en nærtstående. Sorgens følelser kan være lammende tomhed og fysisk smerte. Vi skal aldrig igen opleve den kæres blik møde vort. Ikke længere tale med vedkommende, ikke fornemme den andens nærvær.  Den anden boede i os og er nu flyttet ud og har taget en del af os selv med sig. Tabet er både et tab af den anden og et tab af en del af os selv. Den anden var en ydre og indre samtalepartner, der hele tiden var der. En der kunne forekomme mere virkelig end vi selv. Med tabet af den anden har vi mistet vores virkelighed.

Sorgens tyngde kan da blive som et tab af liv i os selv, en lammende smerte. Et liv, hvor vi synes at leve ved siden af os selv i en hulhed. Sorgen er et sammenbrud i en livsnær livgivende kommunikation, et tab af hele den omfattende samtale vi havde med vedkommende. En samtale der løbende har skabt den vi er.

En vej til sorgens forvandling

Tabet af den livsenergi der var i kommunikationen med den tabte kan gendannes, dels ved gendannelse af kommunikation med den afdøde i en afklaret erindrende form der kan give rum til uafsluttede samtaler og dels gennem en ny livgivende kommunikation som udvikles i samtaleterapien.

Intensiteten og karakteren af sorgen har at gøre med, hvordan den kobler til de andre grundhistorier vi bærer i os. Svigt og manglende omsorg i den tidlige opvækst, som blev helet af livet med den tabte, kan i sorgen blive blottet, vende tilbage og forstærke de naturlige processer omkring sorg.

Moderne samtaleterapi og sorg

Mennesket er grundlæggende et samtalende væsen. Vi lever og består i rum af samtaler – indre og ydre. Fra vores tidligste liv er vi rummet i samtaler med vore nære. Samtaleterapi er gendannelse af vores mest naturlige livsform og livsenergi – samtalen. Samtaleterapi er øvelse i åbenhed og erfaring af den levendegørende virkning en virkelig samtale har.

Ligesom sorgen griber hele livet, vil behandlingen dreje sig om hele livet og den dybere selvopfattelse. Samtalerne vil lede os gennem livshistorien, gennem dine natlige drømme, følelser og kropslige tilstande. Tidligere livsdrømme og særlig vigtige relationer er centrale for at knytte an til tidligere livgivende samtaler der skabte helhed. Behandlingen er individuelt tilpasset til dig. Den går nænsomt frem, respekterer din sensibilitet og eftersporer dine særlige muligheder. I den udstrækning det passer ind i forløbet bruger vi at tegne drømme og følelser, at undersøge skønhed i kunst og virkelighed, meditation og musiklytning.

Samtaleterapi kan afdække sorgens vidder og gøre sorgen sund og helende. Ved at skelne mellem sorg og de lag af tidlige svigt og tab i den personlig historie, der vælder op i sorgprocessen, kan sorgen blive mere enkel og ren. Den intensive omsorgsfulde terapeutiske samtale kan lære os, at livgivende nærvær igen kan etableres. Sorg kan langsomt blive til en taknemmelighed overfor livet, en taknemmelighed overfor den mistede og en længsel efter at bringe denne taknemmelighed ud i nye livsafsnit.