Stress

Hvad er stress

Stress er en tilstand hvor kroppen er drænet så grundlæggende for energi at man ikke er i stand til at slappe af for at genvinde energi og ro. Dette afføder en panik i det psykofysiske system, der ofte ender med sammenbrud. Sammenbruddet vil ofte lede til at personen kommer i langvarig sygemelding og behandling hvilket kan give tilstrækkelig ro til at genvinde fysisk energi og psykisk balance.

Ofte vil stresssammenbrud have langvarige fysiske og psykiske konsekvenser, og det kan derfor være yderst vigtigt at undgå sammenbrud. Behandling i tide vil kunne reducere skadevirkningerne i både det professionelle og private liv. Ved behandling i rette tid vil stresserfaringerne kunne rettes i positiv retning og være en dynamisk faktor i udvikling i liv og relationer.

Hvordan behandles stress?

Stress kan være et meget værdifuldt møde med sig selv, fordi det hjælper os til at se vores styrker og svagheder. Vi får hjælp til at se hvordan vores styrke bliver vores svaghed og hvordan vores ’svage’ sider kan blive vores styrke. Alle har gode muligheder for restitution, men for langt de fleste af os er det noget der har en individuel form og noget der skal læres.

Hvad enten der er tale om truende nedslidning med stress eller regulært sammenbrud, vil et arbejde med stress være mest effektivt, når hele livssituationen indgår. Det der skaber den dybere stress er en nedslidning til dybere lag i personligheden. Derfor vil et dybere helhedsorienteret personligt arbejde have den mest varige effekt.

Moderne samtaleterapi imod stress

I moderne samtaleterapi søger vi at etablerede kontakt til de stærke helhedsskabende sider i personligheden for derfra at give opmærksomhed til de sider der har brug for styrke og bedre forståelse fra vores side.

Samtalerne vil lede os gennem livshistorien og din nuværende situation, gennem dine natlige drømme, følelser og kropslige tilstande. Tidligere livsdrømme og særlig vigtige relationer. Behandlingen er individuelt tilpasset til dig. Den går nænsomt frem, respekterer din tilstands særlige følsomhed og eftersporer din restitutions særlige muligheder. I den udstrækning det passer ind i forløbet bruger vi at tegne drømme og følelser, at undersøge skønhed i kunst, natur og virkelighed, meditation og musiklytning. Ligesom alvorlig stress har indflydelse på hele livet, vil behandlingen arbejde med hele livet og den grundlæggende selvopfattelse.

30 års erfaring med stress og nedslidning siger at et arbejde med stress angår hele personligheden og bedst behandles helhedsorienteret. Langt de fleste oplever helingsprocessen ved stress som en yderst værdifuld nyorientering i livet. Et nyt syn på sig selv og på de værdier i arbejdslivet og i det private liv det er vigtigst at satse på.