Psykoterapi & Personlig Udvikling

Uanset hvilken lidelse eller konkret problemstilling man ønsker at arbejde med, vil den terapeutiske proces først koncentrere sig om at skabe mere ro og overblik. Psykoterapi er en kreativ proces, og arbejdet med den specifikke problemstilling kan give nyt perspektiv ind i mange sider af tilværelsen. Psykoterapi kan skabe et klarere blik for hvem man egentlig er og udvikle et skarpere fokus på de behov der er afgørende for et tilfredsstillende liv.

I det terapeutiske forløb arbejder vi med samtalens fordybelse, – vi arbejder med krop, sprog, følelser, drømme, erindringer, rollespil, dynamisk tegneterapi.

Terapien er resurseorienteret og udviklingsorienteret. Vi styrker personlig vækst og indsigt i muligheder frem for at udpege fejl og mangler.

Psykoterapi er en mulighed, hvis du har behov for at komme fri af begrænsende mønstre – i dine relationer og i dit selvbillede. Temaer i terapi kan være stress, angst, lav energi, lavt selvværd. Der kan arbejdes med –  identitet, retning i livet, sorg og meningsløshed, parforhold, ensomhed, køn og kærlighed, særlig sensitivitet, eksistentielle eller spirituelle dimensioner.

Henrik Hass
26711207
Psykoterapeut MPF
BA religionsvidenskab og filosofi