Psykoterapi

Det virksomme i terapi er den fortrolige samtales evne til at inspirere personlig vækst. Vanskeligheder vil synes mindre med dybere selvindsigt og stærkere selvfølelse.

I den udstrækning det passer ind i forløbet, tegner vi drømme og følelser, og lytter til kroppens kommentarer. Vi undersøger skønhed i kunst, natur og dagligdag. Vi kan arbejde med små øvelser i meditation og sansning af vigtige stemninger og fornemmelser. Alt hvad der opstår er velkommen.

20 års erfaring

Introsamtale 650,-