Moderne samtaleterapi

I samtalen huskes en drøm – der kan tegnes – men hvor går rejsen mon hen?

Når mennesker fordyber sig i egentlig samtale, vil der meget hurtigt indtræffe følelsesmæssige styrkende og inspirerende tilstande. På Vedfelt Instituttets har vi i 30 år forsket i den fordybende samtales terapeutiske muligheder. Det vigtigste er at man kan føle sig tryg, og i den tryghed kan begynde at tale og tænke mere frit. Alene det kan åbne for nye idéer, og kontakt til resurser og tanker om hvordan tingene kunne blive som man ønsker det.


Om samtalens dimensioner og den nyere tids psykologi

Erfaringen gennem de mere end 30 års forskning har vist, at det drejer sig om at have blik for dimensionerne i vores samtales udtryk – udtryk som ofte er helt ubevidste men meget intelligente. Sprogets dimensioner: – ordenes dybere betydning, stemmeføring, billeder og metaforer, fortællingens lag. Kroppens dimensioner: – ansigtsform og kulør, øjnenes glans. Kroppens gestik og bevægelse, følelsernes mange niveauer og kroppens tilstande. Værdifulde udtryk som kommer frem, hvad enten vi taler om hverdagens liv, eller vi fortæller nattens drømme.

Alle disse udtryk bruger vi som en naturligt del af enhver samtale. Udtryk som på forskellige måder kan vise vej til det vil forsøger at sige, – det vi forsøger at blive klogere på. I den terapeutiske samtale kan vi så øve os i at føle og undersøge det, der ligger i ordenes spil, og undersøge de kropslige reaktioner på det, vi taler om. Vi kan tegne ordspil, eller billeder fra en drøm, vi kan lave teater med ordspil. Alt sammen for lytte til den ubevidste intelligens vi alle har og komme bedre i kontakt med, hvem vi er, hvad vi føler og hvad vi vil. For langt de fleste er løsningen på situationen at komme bedre i kontakt med sig selv.

Dette kaldes på Vedfelt Instituttet kybernetisk psykologi fordi kybernetik er videnskaben om kommunikation på mange niveauer i komplekse systemer. Hvad enten det er naturens økologi, internettets dynamik eller menneskets bevidste og ubevidste samtaler – med sig selv og med andre. Ved at bruge kybernetikken som ny ramme for psykologien eller menneskebilledet, er det Vedfelt Instituttets opfattelse, at vi får særlig mulighed for bedre at forstå bredden og dybden i hvem vi er, – for os selv og sammen med andre – i en enhed af sjæl, krop og ånd. Læs mere om samtalens dybt fascinerende dimensioner i min artikel på engelsk her.

Den kybernetiske psykologi ser mennesket som resursestærkt og selvudviklende. Derfor handler terapi om at have blik for resurser frem for fejl og mangler. Mennesket ville ikke eksistere, hvis ikke det var for en ufattelig overlevelseskraft, empati og sans for at løse problemer. Disse resurser bærer vi alle i os, og det er dem der gør den terapeutiske samtale til en kreativ proces. Den kybernetiske psykologi er et videnskabeligt solidt* projekt der integrerer de væsentlige landvindinger fra det 20. århundredes psykologi med østlig psykologi og meditation.

Læs mere om kybernetisk psykologi under udgivelser. Lån evt. på biblioteket den inspirerende bog Kybernetisk psykologi – også glimrende som lydbog. Hør min samtale med Anders Laugesen på DR Lyd om ånd og kybernetik med baggrund i hans læsning af bogen. *Se mere om den videnskabelige litteratur på vedfelt.dk

Tak for din tid.