Psykoterapi

Det virksomme i terapi er den fortrolige samtales evne til at inspirere personlig vækst. Vanskeligheder vil synes mindre med dybere selvindsigt og stærkere personlig integritet.

Samtalekuren er den mest grundlæggende og effektive psykoterapeutiske behandling. Det er en videnskabeligt begrundet behandling med varig gavn. Den anerkendende, udviklende samtale bringer et menneske bedre i kontakt med sig selv. I det grundlæggende anerkendende møde med sig selv vil mennesket også møde sin livslyst og energi. På denne måde vokser et menneske sig ud af det, der tynger og begrænser. 

I den udstrækning det passer ind i forløbet, tegner vi drømme og følelser, lytter til kroppens kommentarer, vi undersøge skønhed i kunst, natur og dagligdag. Vi arbejder med små øvelser i meditation og øver sansning af vigtige stemninger og fornemmelser der opstår. Ligesom det vanskelige griber hele livet, vil den terapeutiske proces berøre hele livet og den dybere selvopfattelse.

Depressive tilstande

Ved depressive tilstande vil vi søge at finde særlige områder af indre lethed og frihed. Vi vil lytte til det ubevidste der ofte kan udpege kilder til ny livskraft. Men under det depressive ligger meget ofte også en voldsom energi, det er vigtigt at kultivere. I behandling af depressive tilstande kan skønhed spille en særlig vigtig rolle, hvad enten det er musik, billeder, hændelser, landskaber, lyrik eller personer. Alt efter stemning og muligheder arbejder vi med drømme og fordybende samtale, kropstilstande, mindfulness, dynamisk tegneterapi og meget mere.

Angst

Angst er ikke en sygdom i sig selv, men skyldes hovedsagligt stærke tilbageholdte følelser. Vrede, dyb længsel efter kontakt, raseri over krænkelse, dyb sensitivitet, indestængt sensualitet, begær og livslyst. Følelser der naturligt udfoldet vil nære personens almindelige sunde livsudfoldelse.  Angstens kræfter har en rationel baggrund. Gennem samtaleterapi kan vi tage toppen af angstens intensitet og nå til en dybere forståelse af følelserne og deres oprindelse. Vi kan lade disse i sig selv sunde kræfter i personligheden virke ud fra deres oprindelige livsudfoldende intention.

Stress og nedslidning

Stress og nedslidning behandles i krisefasen med afklarende her-og-nu samtaler, ro, afspænding og lette fysiske øvelser. Vi arbejder med at finde dine særlige energikilder, gode minder, hemmelige drømme og nære relationer. Vi arbejder med evnen til at stå ved sig selv, at insistere på grænser der værner om dine energikilder. I forløbet arbejder vi med din personlige historie for at sætte værn om din særlige sårbarhed.

Sorg

Den livsenergi, der var i kommunikationen og nærværet med den anden, kan bevares levende og virksom. Dels ved gendannelse af kommunikation med den tabte i en afklaret erindrende form og dels gennem evnen til ny livgivende kommunikation som udvikles i samtaleterapien.

Livskrise

Livskrise vil meget ofte have at gøre med overgange mellem livsfaser. Hvis der er usikkerhed i personlighedens fundament, kan det komme frem i livsovergange og gøre processen vanskelig. Til gengæld er der her en særlig mulighed for at arbejde med dybere niveauer i personligheden. Ved livskrise med adresse langt tilbage i livet, vil der arbejdes med drømme, introspektion og samtaler, der nærmer sig de tider og erindringer, der har haft afgørende betydning. Behandling er ofte en udvikling af elementer af personligheden der kan ligge langt tilbage i livet. For at få forbindelse til det tabte arbejder vi med drømme, kropstilstande, rollespil, meditation og energiøvelser.

En kybernetisk psykologi

Kybernetik kender vi bedst fra computerteknik. Men kybernetikken har fra sit udgangspunkt i 1940’erne haft både en teknologisk og en humanistisk side. Kybernetik er i sin grund en teori, der gør det muligt at forstå menneskets meget rige kommunikation – ikke mindst i terapi. Hvordan vi hele tiden velordnet og kreativt kommunikerer på flere niveauer. Hvordan vi ved og forstår meget mere end vi tror.

Vedfelt Instituttet – 30 års forskning i samtale, krop og bevidsthed

De terapeutiske  grundtanker i mit arbejde ligger i tråd med Vedfelt Instituttets udvikling af den kybernetiske psykologi. Jeg kan varmt anbefale at man besøger Vedfelt Instituttets hjemmeside, hvor der er rig mulighed for at læse ind i tanker og praksis. Endvidere kan man besøge Vedfelt Instituttets facebookside.

Litteratur

De væsentlige bøger er Ole Vedfelts Ubevidst Intelligens, BevidsthedDrømmenes Dimensioner og A guide to the World of Dreams.  Hertil lægger sig Kybernetisk Psykologi (2022) der er en omfattende introduktion til kybernetisk psykologi, som Torben Hansen og jeg har skrevet. Det ubevidstes Potentiale er en antologi, der består af artikler skrevet af terapeuter uddannet på Vedfelt Instituttet. I min artikel Den nødvendige kompleksitet fortæller jeg om kybernetikkens tilblivelse og hvordan kybernetik kan give gode bud på på et tidssvarende menneskesyn, der fastholder klassiske humanistiske værdier. Se mere herom under punktet udgivelser her på siden.